سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

محاسبه میزان سوخت و ساز پایه یا BMR

میزان سوخت‌وساز پایه، آهنگ سوخت‌وساز پایه بدن است که به اختصار (BMR) خوانده می‌شود. نرخ سوخت‌وساز پایه تقریباً نزدیک به میزان سوخت و ساز بدن در حال استراحت (RMR) است. میزان انرژی مصرف شده در این حالت، فقط برای عملکرد اندام‌های حیاتی، قلب، ریه، دستگاه عصبی، کلیه‌ها، کبد، روده، اندام‌های جنسی، ماهیچه‌ها و پوست است. این ابزار کالری که بدن شما در حالت استراحت و بدون هیچ فعالیتی در روز می سوزاند را نشان می دهد.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”11″]