سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

محاسبه کالری مورد نیاز روزانه

این فرمول میزان کالری مورد نیاز برای حفظ وزنی که هم اکنون دارید را محاسبه می کند.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”20″]

منبع فرمول و اطلاعات

  • http://www.medicalnewstoday.com/articles/245588.php