سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

پیش بینی قد کودکان

این ابزار برای پیش بینی قد کودکان و افرادیکه هنوز زیر بیست سال هستند استفاده شده و قد حدودی فرد در حدود سن بیست سالگی، را پیش بینی می نماید. توجه کنید فرمول استفاده شده در این ابزار رقمی نسبی و حدودی بدست آورده و دقیق نمی باشد. همچنین ممکن است عدد بدست آمده بدلایل خاص در گذر زمان تغییر نماید.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”12″]

جواب حاصل قد شما یا کودکتان با دقت ۱۰ سانت بیشتر یا کم تر است .(توجه کنید این عدد حتمی نبوده اما یکی از نزدیک ترین اعداد است)