سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

آب آشامیدنیآخرین مطالب آب آشامیدنی در راستینه

سلامت عمومی

چقدر آب بنوشیم

واقعا چقدر آب برای نوشیدن نیاز دارید؟

شما حاصل چیزی هستید که می خورید – اما اگر بخواهید درباره آن حرف بزنید، عمدتا چیزی هستید که می نوشید. بنابراین، چقدر از آن چه می خورید باید آب باشد؟
طبق گزارش یک موسسه بهداشتی، حدود ۶۰ درصد از بدن انسان بزرگسال از آب ساخته شده است. این میزان شامل قسمت زیادی از مغز، قلب، ...
ادامه ی مطلب18 th ژوئن ماه 2018

اخبار

آب آشامیدنی سالم

آب آشامیدنی شما تا چه حد سالم است؟

طبق مطالعه انجام شده، کدر بودن آب حتی به میزان “قابل قبول” می تواند باعث مشکلات شکمی شود. یک بررسی جدید تحقیقاتی نشان میدهد، حتی اگر مقامات بهداشت محلی می گویند که آب آشامیدنی شما بی خطر است، آب آشامیدنی گل آلود و کدر ممکن است باعث ایجاد استفراغ و اسهال شود. ...
ادامه ی مطلب1 st اکتبر ماه 2017