سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

آسیب دیدگی بیناییآخرین مطالب آسیب دیدگی بینایی در راستینه

کمک های اولیه

آسیب دیدگی چشم

درمان آسیب دیدگی چشم

در شرایط زیر با اورژانس تماس بگیرید: خرده شیشه یا فلز و یا چیزی شبیه به آن از چشم بیرون زده باشد. ...
ادامه ی مطلب31 st جولای ماه 2019