سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

آسیب چشمیآخرین مطالب آسیب چشمی در راستینه

اخبار

آسیب چشمی

رفتن به فضا بر اعصاب ظریف کره‌ی چشم فشار می‌آورد!

دو رشته‌ی دسته‌ای و ظریف از بافت عصبی از مغز بیرون می‌آیند، از شکاف‌های پشت هر کره‌ی چشم عبور می‌کنند و در پشت هر شبکیه به آرامی بهم متصل می‌شوند. اینها اعصاب بینایی هستند؛ انتقال دهنده‌هایی که به انسان قدرت بینایی می‌دهند و حالا محققان نشان داده‌اند که سفر فضایی، یک فشار قوی و خطرناک ...
ادامه ی مطلب28 th فوریه ماه 2018