سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

آموزش جنسی به کودکانآخرین مطالب آموزش جنسی به کودکان در راستینه

اختصاصی

موفقیت تحصیلی کودکان

موفقیت تحصیلی کودکان

بچه هایی که پدر و مادرشان به نوعی در زندگی تحصیلی آنها نقش داشته و دارند به دستاوردهای بیشتری می رسند ، تا کسانی که والدینشان هیچ نقشی در تحصیل آنها ندارند . مشارکت والدین در موفقیت های تحصیلی بچه ها ، یک عامل محافظتی نیز به شمار می آید و ترک تحصیل یا رفتارهای ...
ادامه ی مطلب2 nd دسامبر ماه 2017