سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

آگهی های مواد غذاییآخرین مطالب آگهی های مواد غذایی در راستینه

اخبار

تاثیر تبلیغات مواد غذایی

تاثیر تبلیغات مواد غذایی در تلویزیون بر مغز کودکان

تبلیغات مواد غذایی به طور ناخودآگاه وارد مغز خردسالان میشود. خبر امیدوار کننده این است که قانون ممنوعیت تبلیغ خوراکی های ناسالم در تلویزیون ایران اجرا می شود. ...
ادامه ی مطلب19 th نوامبر ماه 2017