سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

اختلال شخصیت وابستهآخرین مطالب اختلال شخصیت وابسته در راستینه

سلامت روان

سواستفاده از زنان

سوء استفاده قرار گرفتن در جامعه

سوءاستفاده از دیگران و مورد سوء استفاده قرار گرفتن در جامعه ابعاد گسترده ای دارد. سوء استفاده به این معناست که حقی از فرد ضایع شود. در واقع، در یک ارتباط دوطرفه یک طرف نفع می برد و طرف مقابل مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. اغلب افرادی که از ما سوء استفاده می ...
ادامه ی مطلب25 th می ماه 2018