سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ایآخرین مطالب اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای در راستینه

رانینگ تایتل

بازی های رایانه ای

آیا اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای یک مسئله سلامت روانی است؟

سازمان بهداشت جهانی در فهرست بیماری‌های طبقه بندی شده خود، “اختلال به بازی‌های رایانه‌ای” را تعریف کرده است. اختلاف نظرهایی درباره جدی بودن این موضوع وجود دارند. ...
ادامه ی مطلب8 th ژوئن ماه 2018