سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

القاء زایمانآخرین مطالب القاء زایمان در راستینه

اختصاصی

نشانه های زایمان

هفته چهلم بارداری

قبل از هفته چهلم بارداری، پزشک باید در مورد اینکه چه زمانی به بیمارستان یا زایشگاه بروید، صحبت کرده باشد. ...
ادامه ی مطلب16 th ژانویه ماه 2018