سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

الگوبرداری کودکانآخرین مطالب الگوبرداری کودکان در راستینه

اخبار

الگوبرداری کودکان از بزرگسالان

محققان می گویند “اجازه دهید بچه ها رفتار های شما را ببینند.” هنگامی که بزرگسالان کار مشخصی را انجام می دهند، بچه ها الگوبرداری می کنند ...
ادامه ی مطلب8 th نوامبر ماه 2017