سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

انگیزه در کودکانآخرین مطالب انگیزه در کودکان در راستینه

اخبار

الگوبرداری کودکان از بزرگسالان

محققان می گویند “اجازه دهید بچه ها رفتار های شما را ببینند.” هنگامی که بزرگسالان کار مشخصی را انجام می دهند، بچه ها الگوبرداری می کنند ...
ادامه ی مطلب8 th نوامبر ماه 2017