سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

باکتری‌های ویبریوآخرین مطالب باکتری‌های ویبریو در راستینه

اخبار

باکتری‌های ویبریو

باکتری‌های ویبریو چه هستند؟

براساس گزارش‌های خبری، یک زن پس از خوردن صدف‌های خام به عفونت کشنده با باکتری‌های گوشتخوار دچار شد و فوت کرد! ...
ادامه ی مطلب24 th مارس ماه 2018