سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

برگ شلغمآخرین مطالب برگ شلغم در راستینه

دستور پخت آشپزی

شلغم و برگ شلغم کرمدار

طرز تهیه شلغم و برگ شلغم کرمدار
  • 70 دقیقه زمان پخت

  • 116 کالری

اگر در بازار با شلغم هایی برخوردید که هنوز به برگ هایشان وصل هستند، آنها را خریداری کنید و در تهیه‌ این دستور گیاهی سالم بکار ببرید. در غیر اینصورت می‌توانید به‌جای برگ شلغم از اسفناج استفاده کنید.

مشاهده آموزش پخت17 th آگوست ماه 2018