سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

بیمه‌ی درمانیآخرین مطالب بیمه‌ی درمانی در راستینه

اخبار

سرطان پوست

نوع بیمه‌ی فرد در جراحی سرطان پوست اهمیت دارد!

یک مطالعه نشان می‌دهد که دوره‌ی انتظار برای افرادی که بیمه‌ی درمانی دارند، می‌تواند بیش از ۶ هفته طولانی‌تر از آنهایی باشد که یک بیمه‌ی خصوصی دارند. جراحی، درمان اصلی ملانوم – یک شکل خطرناک از سرطان پوست – است اما یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که نوع بیمه‌ی بیمار می‌تواند بر زمان جراحی و ...
ادامه ی مطلب31 st دسامبر ماه 2017