سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

بیمه پزشکی سالمندانآخرین مطالب بیمه پزشکی سالمندان در راستینه

اخبار

رابطه فقر با سلامتی

فقر برای سلامت انسان مضر است!

بنظر می‌رسد که داشتن یک وضعیت مالی نسبتا ضعیف در میانسالی یا سالخوردگی، خطر ناتوانی یا مرگ زودرس را بطور قابل‌توجهی افزایش می دهد. آنالیزهای جدید نشان می‌دهد که افراد فقیر، به احتمال بیشتری دچار ناتوانی یا مرگ زودرس می شوند. ...
ادامه ی مطلب10 th نوامبر ماه 2017