سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

بی انگیزهآخرین مطالب بی انگیزه در راستینه

اختصاصی

تمرین ذهنیت

۹ روش که ذهن شما را آرام می کند!

افکار نگران کننده می توانند شما را غرق کنند و امکان تصمیم گیری درست برای اقداماتی که با آنها سروکار دارید را دشوار سازند. اضطراب نیز باعث میشود بیش از حد فکر کنید و همین مسئله شما را مضطرب تر می کند و این خود سبب افکار بیشتر و بیشتر می شود. چگونه می توان ...
ادامه ی مطلب6 th فوریه ماه 2018