سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

تارت شکلاتی و پرتقالیآخرین مطالب تارت شکلاتی و پرتقالی در راستینه

دستور پخت آشپزی

تارت شکلاتی و پرتقالی

طرز تهیه تارت شکلاتی و پرتقالی
  • 525 دقیقه زمان پخت

  • 281 کالری

روی این دستور تارت شکلاتی سالم از پوست پرتقال قندی خانگی آغشته به دارچین استفاده می‌شود. سپس شما شربت ساده‌ دارچین را به فیلینگ شکلات اضافه می‌کنید. شما می‌توانید برای ساده کردن دستور از پوست پرتقال قندی و شربت ساده‌ی آماده در فیلینگ استفاده کنید.

مشاهده آموزش پخت22 nd دسامبر ماه 2018