سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

تله مدیسینآخرین مطالب تله مدیسین در راستینه

اخبار

تشخیص بیماری های پوستی از راه دور

تشخیص بیماری های پوستی از راه دور

عکس گرفتن با گوشی های هوشمند میتواند به تشخیص بیماری های پوستی به پزشکان کمک کند. تحقیقات جدید نشان میدهند، والدین می توانند به سادگی با گرفتن عکس از گوشی های هوشمند و ارسال آن به متخصص پوست، به تشخیص قابل اعتمادی برای وضعیت پوست کودک خود برسند. ...
ادامه ی مطلب4 th فوریه ماه 2018