سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

جراحی کیسه صفراآخرین مطالب جراحی کیسه صفرا در راستینه

اخبار

تجویز داروی مخدر بعد از عمل جراحی کیسه صفرا!

تجویز داروی مخدر بعد از عمل جراحی کیسه صفرا!

مطالعه ای جدید نشان میدهد، برای افرادی که کیسه صفرای آنها برداشته شده است نسبت به آنچه تصور میشود، مسکن های درد اپیوئیدی کمتری مورد نیاز است. ...
ادامه ی مطلب20 th فوریه ماه 2018