سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

جنس پلی استایرنآخرین مطالب جنس پلی استایرن در راستینه

اختصاصی

بطری های پلاستیکی

یک باور غلط درباره بطری های پلاستیکی!

باور بعضی افراد درباره ی عددی که روی بطری های پلاستیکی درج شده و ارتباط آن با چندبار مصرف شدن آن محصول می باشد ، باوری غلط است .کارشناسان می گویند : قابل مصرف چندباره بودن بطری هایی که در انتهای آنها اعداد ۲ ، ۴ ، ۵ در مرکز یک مثلث قید شده نادرست ...
ادامه ی مطلب19 th آگوست ماه 2017