سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

جوش خوردن زخمآخرین مطالب جوش خوردن زخم در راستینه

اخبار

جراحات

سعی کنید شب ها زخمی نشوید!

تحقیقات نشان می دهد، زخم هایی که طی روز ایجاد می شوند، دو برابر سریع تر از زخم های شبانه بهبود می یابند. ...
ادامه ی مطلب15 th دسامبر ماه 2017