سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

خوراکی هایی با برچسب “سالمآخرین مطالب خوراکی هایی با برچسب “سالم در راستینه

اخبار

خوراکی هایی با برچسب "سالم

چگونه خوراکی هایی با برچسب “سالم” می توانند شما را چاق کنند؟

زمانی که خوراکی هایی با برچسب “سالم” مصرف میکنید، مراقب باشید! تحقیقات جدید نشان می دهند که اگر آنها سطوح قند پنهان بالایی داشته باشند، ممکن است موجب شوند بعدا بیشتر بخورید. خوراکی های سالمی که حاوی مقادیر زیاد قند هستند، موجب میشوند در وعده های بعدی بیشتر بخورید. ...
ادامه ی مطلب18 th دسامبر ماه 2017