سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

داشتن انتظارات معقولآخرین مطالب داشتن انتظارات معقول در راستینه

اخبار

بازگشت بچه ها به مدرسه

راهنمایی هایی در خصوص بازگشت بچه ها به مدرسه

به گفته مربیان و معلمان، چند هفته اول نیاز به صبر و پشتیبانی دارد. درسی حیاتی برای والدین در تسلط و کنترل فرزندان خود هنگام بازگشت آنها به مدرسه این است: رها کردن بچه ها موجب تنبلی آنان خواهد شد. ...
ادامه ی مطلب14 th سپتامبر ماه 2017