سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

درمان خفگیآخرین مطالب درمان خفگی در راستینه

کمک های اولیه

خفگی

درمان خفگی

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید: شخص حالت خفگی دارد. تنفس برای او مشکل شده و یا با صدا نفس میکشد. شخص بیهوش شده. در حالیکه منتظر اورژانس هستید، اگر شخص بیهوش شده اما قادر به نفس کشیدن و صحبت کردن باشد: ...
ادامه ی مطلب18 th جولای ماه 2019

کمک های اولیه

درمان بلعیدن جسم خارجی

درمان بلعیدن جسم خارجی

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید : مسیر جریان هوا بسته و یا تا حدودی بسته شده باشد. شخص قادر به صحبت و یا نفس کشیدن نباشد. ...
ادامه ی مطلب7 th ژوئن ماه 2019