سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

درمان شکستگی فکآخرین مطالب درمان شکستگی فک در راستینه

کمک های اولیه

شکستگی فک

درمان شکستگی فک

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید: اگر مصدوم خونریزی غیر قابل کنترل و مشکل در تنفس داشته باشد. ستون فقرات او آسیب دیده باشد که در اینصورت او را نباید حرکت بدهید. و اگر شخص شوکه شده باشد و علائمی مانند ضعف، رنگ پریدگی، نفس کشیده های سطحی و تند را داشته باشد. ...
ادامه ی مطلب26 th جولای ماه 2019