سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

درمان شکستگی پاآخرین مطالب درمان شکستگی پا در راستینه

کمک های اولیه

شکستگی پا

درمان شکستگی پا

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید: فکر می کنید استخوان ران شکسته باشد(استخوان ران از لگن شروع میشود تا زانو). استخوان پوست را سوراخ کرده باشد. ...
ادامه ی مطلب23 rd آگوست ماه 2019

کمک های اولیه

شکستگی پا

درمان شکستگی پا

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید: مصدوم به شدت آسیب دیده باشد. استخوان از پوست بیرون زده باشد. خونریزی پس از چندین بار فشار ثابت روی آن، کاهش نیابد. خون با فشار از زخم بیرون بزند. ...
ادامه ی مطلب30 th جولای ماه 2019