سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

درمان یخ زدگیآخرین مطالب درمان یخ زدگی در راستینه

کمک های اولیه

درمان یخ زدگی

درمان یخ زدگی

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید: ناحیه ای از بدن سفید و سفت و کبود شده باشد. شخص در آن ناحیه حسی ندارد. نشانه هایی از یخ زدگی در او دیده می شود. ...
ادامه ی مطلب6 th می ماه 2019