سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

دستگاه دفیبریلاتورآخرین مطالب دستگاه دفیبریلاتور در راستینه

کمک های اولیه

استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

چگونگی استفاده از دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی!

اگر شخص دچار ایست قلبی شده باشد، فورا با اورژانس تماس بگیرید. ...
ادامه ی مطلب11 th سپتامبر ماه 2019