سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

دوگانه بینیآخرین مطالب دوگانه بینی در راستینه

کمک های اولیه

شکستگی صورت

درمان شکستگی صورت

در موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید : شخص دچار مشکل تنفسی شده باشد. فک بالا و پایین بخوبی روی هم قرار نمی گیرند. زخم ایجاد شده باز است و استخوان آن قسمت نمایان است. مصدوم دچار دوگانه بینی و یا تار بینی شده است و بسختی چشم خود را حرکت میدهد. ...
ادامه ی مطلب15 th سپتامبر ماه 2019