سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

راه مقابله با آلودگیآخرین مطالب راه مقابله با آلودگی در راستینه

اخبار

آمار بالای مرگ‌و‌میر در سراسر جهان بخاطر آلودگی …!

یک گزارش جدید می‌گوید که هوا و آب آلوده، تنها مقصران ماجرا نیستند. یک گزارش جدید نشان می‌دهد که آلودگی در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۹ میلیون مرگ ومیر در سراسر جهان منجر شد؛ یعنی ۱ مورد از هر ۶ مورد مرگ‌و میر در آن سال. ...
ادامه ی مطلب6 th نوامبر ماه 2017