سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

رتروویروسیآخرین مطالب رتروویروسی در راستینه

اخبار

داروی ایدز

دسترسی گسترده تر به داروها مرگ و میر جهانی ایدز را به نصف کاهش داده است!

اما به گزارش سازمان ملل متحد، اروپای شرقی و خاورمیانه در این زمینه عقب مانده اند. UNAIDS (برنامه ای در سازمان ملل متحد) طی گزارشی جدید نشان داد، مرگ و میر ناشی از ایدز در سراسر جهان از سال ۲۰۰۵ به نصف کاهش یافته است، چرا که بیشتر افراد قادرند از داروهای نجات بخش زندگی ...
ادامه ی مطلب4 th سپتامبر ماه 2017