سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

رشته پزشکیآخرین مطالب رشته پزشکی در راستینه

سلامتی

آیا پزشکی تجارت است؟

آنچه با عنوان تبدیل شدن پزشکی به تجارت و بیزینس گفته می شود، چندان درست نیست. باید گفت: اگر هدف پول درآوردن باشد ، بدترین تجارت، “پزشکی” است زیرا افرادی که وارد رشته پزشکی می شوند، کسانی هستند که از توانمندی های لازم برخوردارند، در حدی که اگر وارد هر تجارتی شوند، موفق می شوند ...
ادامه ی مطلب15 th آگوست ماه 2019