سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

زخم شدن نوک سینهآخرین مطالب زخم شدن نوک سینه در راستینه

اختصاصی

زخم شدن نوک سینه در شیر دهی

زخم شدن نوک سینه در شیر دهی

طبعا باید مراقب نظافت و توجه به سینه تان باشید ، چون در نتیجه بی توجهی است که سینه و بچه دچار عفونت می شوند . یک بار شستن سینه در روز با آب گرم و صابون و پنبه ی استریل کافی است . بین دفعات شیر دادن ، گذاشتن لایه های استریل مخصوص شیر ...
ادامه ی مطلب31 st آگوست ماه 2017