سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

زردی (یرقان) در نوزادانآخرین مطالب زردی (یرقان) در نوزادان در راستینه

کمک های اولیه

یرقان(زردی) در نوزادان

یرقان(زردی) در نوزادان تازه متولد شده

زردی امری طبیعی میباشد و دربیشتر نوزادان دیده میشود و در بیشتر موارد آسیبی نمیرساند، اما در بعضی موارد ممکن است خطرناک باشد و منجربه آسیب مغزی شود حتی در کودکانی که ریسک فاکتوری ندارند. ...
ادامه ی مطلب30 th آوریل ماه 2019