سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

زوال مغزآخرین مطالب زوال مغز در راستینه

اخبار

انتقالات خون

احتمال انتقال آلزایمر از طریق انتقالات خون

آیا می توانید بیماری آلزایمر را دریافت کنید؟ این ترس که بیماری آلزایمر ممکن است از طریق انتقال خون و تجهیزات جراحی گسترش یابد در حال افزایش است، اما هیچ مدرکی از این اتفاق وجود ندارد. در حال حاضر مطالعه ای نشان داده است که پروتئین آلزایمر می تواند بین موش هایی که منبع خون ...
ادامه ی مطلب20 th دسامبر ماه 2017