سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

سالاد خیار و هویجآخرین مطالب سالاد خیار و هویج در راستینه

دستور پخت آشپزی

طرز تهیه سالاد خیار و هویج

طرز تهیه سالاد خیار و هویج
  • 45 دقیقه زمان پخت

  • 59 کالری

سالاد آسیایی سرد و تازه و بسیار ساده!

مشاهده آموزش پخت13 th نوامبر ماه 2017