سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

سوپ کدو سبزآخرین مطالب سوپ کدو سبز در راستینه

دستور پخت آشپزی

طرز تهیه سوپ کدو سبز

طرز تهیه سوپ کدو سبز
  • 20 دقیقه زمان پخت

  • 56 کالری

بیشتر افراد معمولا کدو سبز را دوست ندارند اما این سوپ را دوست خواهند داشت. این سوپ بدون گلوتن، بدون چربی و بدون لبنیات است.

مشاهده آموزش پخت4 th اکتبر ماه 2017