سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

شناختیآخرین مطالب شناختی در راستینه

اختصاصی

آموزش خودآگاهی به کودکان

آموزش خودآگاهی به کودکان

خودآگاهی یعنی توانایی شناخت خود، نقاط ضعف و قوت خود، شناخت تمایلات، آرزوها، ترس ها و انزجارها. افرادی که دارای خودآگاهی هستند، هیجان های خود را بهتر می شناسند و بیشتر می توانند آن ها را کنترل کنند. آن ها می توانند نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناسایی کنند و با تکیه بر ...
ادامه ی مطلب29 th آوریل ماه 2017