سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

شنواییآخرین مطالب شنوایی در راستینه

اخبار

تاثیر سر و صدای سیستم حمل و نقل بر شنوایی

تاثیر سر و صدای سیستم حمل و نقل بر شنوایی!

سر و صدای سیستم حمل و نقل عمومی می تواند در دراز مدت موجب آسیب های شنوایی شود. تحقیقات جدید هشدار می دهند که هرچند مسافران هر روزه معمولا در معرض میزان سر و صدای توصیه شده قرار دارند، قرارگیری مکرر در معرض سر و صدای گاه و بی گاه بلند می تواند در طول ...
ادامه ی مطلب5 th فوریه ماه 2018

رانینگ تایتل

قدرت شفابخش موسیقی

قدرت شفابخش موسیقی

موسیقی در همه جا وجود دارد. همه ما از ایستگاه های رادیویی از پیش تعیین شده ماشین استفاده می کنیم، موسیقی به هر فروشگاه و رستورانی راه پیدا کرده است و اکثر افراد نوعی از پخش کننده های موسیقی چند رسانه ای(mp3 ) را در اختیار دارند. ما توسط موسیقی احاطه شده ایم و به ...
ادامه ی مطلب6 th ژانویه ماه 2018

اختصاصی

عادات بدي كه به مغز صدمه مي زنند

عادات بدي كه به مغز صدمه مي زنند

همه افراد دارای عادات روزانه مخصوص به خود هستند. بعضی از این عادت ها در نگاه اول خیلی ساده و بی ضرر بنظر می رسند ولی اگر سعی در تغییر آنها نکنیم، به مرور زمان می توانند آسیب های جدی بر هریک از اعضای بدن داشته باشند. در این مقاله، راستینه عاداتی را مطرح می کند که ...
ادامه ی مطلب25 th دسامبر ماه 2016