سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

صدای مفاصلآخرین مطالب صدای مفاصل در راستینه

سلامت عمومی

صدادادن مفاصل

صدا کردن مفاصل

صدای «تق‌تق» که هنگام راه رفتن یا بلند و کوتاه شدن از مفاصل‌تان شنیده می‌شود، نباید نگرانتان کند. ...
ادامه ی مطلب16 th ژوئن ماه 2013