سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

طبیعتآخرین مطالب طبیعت در راستینه

رانینگ تایتل

قدم زدن در طبیعت

چگونه قدم زدن در طبیعت میتواند از بروز افسردگی پیشگیری کند؟

ثابت شده مواجهه با طبیعت در بهبود حال بیمار بسیار مفید است. و همین زمان کوتاه که صرف نگاه کردن به مناظر طبیعی میشود و سطح تمرکز وکیفیت کار را بالا میبرد. اما اخیرا طبق یک تحقیق انجام شده، روبرویی با طبیعت برروی مغز نیز تاثیر میگذارد. طبق یک مطالعه علم عصب شناختی ، از ...
ادامه ی مطلب31 st آگوست ماه 2018