سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

طرز تهیه سوربتآخرین مطالب طرز تهیه سوربت در راستینه

دستور پخت آشپزی

سوربت شکلات

طرز تهیه سوربت شکلات
  • 15 دقیقه زمان پخت

  • 221 کالری

برای این سوربت کم‌چرب و غیرمعمول از کاکائو و شکلات واقعا تیره استفاده کنید.

مشاهده آموزش پخت13 th فوریه ماه 2018