سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

فرو رفتن جسم خارجی در بینیآخرین مطالب فرو رفتن جسم خارجی در بینی در راستینه

کمک های اولیه

فرو رفتن جسم خارجی در بینی

فرو رفتن جسم خارجی در بینی

اگر شخص درحال خفه شدن باشد و یا مشکل تنفسی دارد فورا با اورژانس تماس بگیرید. ...
ادامه ی مطلب18 th آگوست ماه 2019