سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

مدرسهآخرین مطالب مدرسه در راستینه

اخبار

بازگشت بچه ها به مدرسه

راهنمایی هایی در خصوص بازگشت بچه ها به مدرسه

به گفته مربیان و معلمان، چند هفته اول نیاز به صبر و پشتیبانی دارد. درسی حیاتی برای والدین در تسلط و کنترل فرزندان خود هنگام بازگشت آنها به مدرسه این است: رها کردن بچه ها موجب تنبلی آنان خواهد شد. ...
ادامه ی مطلب14 th سپتامبر ماه 2017

اختصاصی

سال تحصیلی جدید

نکاتی برای شروع سال تحصیلی جدید

سال تحصیلی جدید به سرعت در حال نزدیک شدن است و هماهنگی های بسیاری در خانواده ها باید انجام شوند. برنامه هایی برای رفتن به مدرسه و برگشتن به خانه، تعیین اینکه زمانی که بچه ها از مدرسه می آیند چه کسی در خانه باشد، و آماده کردن به موقع صبحانه و ناهار برای مدرسه، ...
ادامه ی مطلب10 th سپتامبر ماه 2017