سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

مسائل کار و خانوادهآخرین مطالب مسائل کار و خانواده در راستینه

اخبار

تعادل کار و خانواده

تعادل کار و خانواده

طبق گزارشی جدید، بر خلاف کلیشه ها، تنها زنان نیستند که تلاش می کنند بین کار و مسئولیت های خانوادگی تعادل ایجاد کنند. در بررسی بیش از ۳۵۰ مطالعه، محققان دریافتند که به طور کلی، مردان و زنان سطوح مشابهی از “درگیری های خانوادگی و کاری” را گزارش کردند. محققان اظهار داشتند که این امر ...
ادامه ی مطلب10 th سپتامبر ماه 2017