سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

مسمومیت با مونوکسیدکربنآخرین مطالب مسمومیت با مونوکسیدکربن در راستینه

کمک های اولیه

مسمومیت با مونوکسیدکربن

درمان مسمومیت با مونوکسیدکربن

یکی از مسمومیت هایی که ممکن است در اثر بی احتیاطی برای هر شخصی پیش بیاید مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن است. با خواندن این مقاله از راستینه با اقدامات اورژانسی آن آشنا شوید. ...
ادامه ی مطلب11 th آوریل ماه 2019