سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

نحوه برخورد پا با زمینآخرین مطالب نحوه برخورد پا با زمین در راستینه

اختصاصی

دویدن با پای برهنه

آنچه باید درباره دویدن با پای برهنه بدانید!

در سالهای اخیر دویدن با پای برهنه طرفداران بسیاری پیدا کرده است، خواه دوندگان واقعا پابرهنه باشند و یا کفش های مینیمالیستی به پا کنند که پابرهنه بودن را به سخره می گیرند، حفاظت کمی از پا در مقابل سطوح سخت و خشن صورت می گیرد. در حالی که بسیاری از کفش های مخصوص دویدن ...
ادامه ی مطلب6 th نوامبر ماه 2017