سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

هفته سی و چهارم بارداریآخرین مطالب هفته سی و چهارم بارداری در راستینه

اختصاصی

هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری

در هفته سی و چهارم بارداری ، تاریخ تولد کودک شما کم کم نزدیک میشود. اکنون خیلی طول نخواهد کشید. تنها سه هفته دیگر تا زمان تولد زودرس نوزاد شما و شش هفته دیگر تا تاریخ تخمینی باقی مانده است! ...
ادامه ی مطلب18 th اکتبر ماه 2017